ὁμιλεῖσθαι

ὁμιλεῖσθαι
ὁμῑλεῖσθαι , ὁμιλέω
to be in company with
pres inf mp (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”